BKK 2017/10839 Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesi 20 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30216  Karar Sayısı : 2017/10839 Ekli “Korunmaya Muhtaç Çocukl…

 

TCMB 10507/20106 Sayılı Kararı

TCMB 10507/20106 Sayılı Kararı 18 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30214  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Karar Sayısı: 10507/20106        ..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/198

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/198 18 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30214  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/198 Karar Say…

 

Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

Kayadan Oyma Yapıların Tasarım 18 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30214  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/15)

Ulusal Meslek Standartları 2017/15 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ..

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/14)

Ulusal Meslek Standartları 2017/14 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ…

 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 17 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30213 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/2004 t…

 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2014/32/AB Değişiklik 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6…

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2017/38)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme 2017/38 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – …

 

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2017/41)

Organik Arıcılık Destekleme 2017/41 14 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30210 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark