Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ

Yer Altı Kömür İşletmeleri İşçi Maliyetleri Desteği 03 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31144 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: BİRİN…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları 2604 03 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31144 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2604 193 sayılı Gelir Vergisi…

 

2019 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

2019 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” ba..

 

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Mücbir Sebep Hali 65 Yaş ve Üstünde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca… 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2020 Tarihli ve 9040 Sayılı Kararı

2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat 02 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31143 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA…

 

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı İnteraktif Vergi Dairesi nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşul…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 311 Açıklamalar

Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 Açıklamalar Gelir Vergisi Kanununda 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Y..

 

İş Sözleşmelerinin Feshinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodu Kullanılmalıdır?

İş Sözleşmelerinin Feshinde SGK İşten Çıkış Kodu ÖZET: İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırıla…

 

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı ÖZET: 2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kay…

 

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Elektronik İmza veya Mali Mühür Temin Süre…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark