Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Uygulama Değişiklik 09 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31239 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:…

 

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kömür İşletmeleri İşçi Maliyetleri Desteği 05 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31235 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 3/6/20… 

 

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)

4857 Sayılı Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 2930 04 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31234 Karar Sayısı: 2930 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayıl…

 

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi Kapsamında Şirket Ortağı Olan veya Mesleğini Serbest Olarak İcra Eden Hekimler

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 87838906-202.99-E.10300024 Tarih: 01/… 

 

Kısa Çalışma Sonrası Normalleşme Desteği Soru-Cevap

Normalleşme Desteği Soru-Cevap 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26.MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 1.7252 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigo…

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemeler 02 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31232 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarih…

 

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar

2021 Yılı Bina m2 Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Açıklamalar ÖZET: 2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanıla…

 

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi SUNUŞ Muhasebe, De… 

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Transfer Fiyatlandırması Örtülü Kazanç (Seri No: 4) 01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31231 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığ…

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) – 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri

2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Bedelleri 01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31231 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark