7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:…

 

7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri Hakkında Kapsamlı Bilgilendirme

7256 Sayılı Kanun Düzenlemeleri İÇİNDEKİLER 1-) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (MADDE 1-4) I- KANUNA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ II-…

 

Covid-19 Sebebiyle Karantinaya Alınan Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Başvurularında İzlenecek Yol

Covid-19 Sebebiyle Karantinaya Alınan Meslek Mensupları Korona virüs testi pozitif çıkan ya da bu salgın dolayısıyla resmi karantinaya alınan meslek m…

 

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Atandı

10 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31300 Cumhurbaşkanlığından: Karar: 2020/507 Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat… 

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller Sunumlar İndirme Bağlantısı Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Rapo…

 

Hatırlatma! Mücbir Sebep Ertelenen Vergi Ödevleri Tablosu

Mücbir Sebep Ertelenen Vergi Ödevleri Tablosu 518 No’lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep halinde sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine…

 

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ

Bina İnşaatları Ahşap ve Metal Kalıplar 06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31296 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması 06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31296 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 –…

 

Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-206.04.05-13263845 Tarih: 4/11/2020 Konu: Ertelenen Primlerin…

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği 3180 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Karar Sayısı: 3180 Ekli “Doğal Afet Sigortalan Kurumu Tarafın…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark