Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020 ile İlgili 18/06/2018 Tarihli ve 2018/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Tasarım Stratejisi 2018-2020 28 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30462 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 18/06/2018 Karar No  : 2018…

 

SGK Genelgesi 2018/23

SGK Genelgesi 2018/23 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206-E. 6420811 Tarih: 22/06/2018 Konu :…

 

SGK Genelgesi 2018/22

SGK Genelgesi 2018/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2018/22 Sayı : 26431140-207.02-E.6383557 Tarih:…

 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi 26 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30460 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması 25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30459 (Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 ta…

 

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar BKK 2018/11897

Büyükşehir Vergi Gelirleri Kesintiler 2018/11897 25 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30459 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2018/11897 Ekli “Büy…

 

SGK – 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması

2018 Mali Tatil T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 99779835-202.99-E.6416865 Tarih: 22/06/2018 Konu : 2018…

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BKK 2018/11828

KOBİ Tanımı Nitelikleri 2018/11828 24 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30458 Karar Sayısı : 2018/11828 Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletm…

 

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)

Gümrük Tebliği Uluslararası Anlaşmalar 9 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 (Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam M…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)

Milli Emlak 387 23 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30457 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark