6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

6802 Sayılı Gider Vergileri 39 uncu Maddesi 3469 30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31380 Karar Sayısı: 3469 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununu… 

 

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463)

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerin 3463 30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31380 Karar Sayısı: 3463 Ekli “Mal İhracatına Yönelik Devlet De… 

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 3462 30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31380 Karar Sayısı: 3462 Ekli “Pazara Girişte Dijital…

 

2021 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi 2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Ver…

 

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür 2020 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine ilişk…

 

26/01/2021 Tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KİK Mevzuatı

26/01/2021 Tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KİK Mevzuatı Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme…

 

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/ Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/ Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Ver…

 

2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge (Sıra No:1)

2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3428 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü v…

 

VUK 524 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

VUK 524 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) 25 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31375 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi… 

 

VUK 523 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)

VUK 523 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 523) 25 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31375 VUK kapsamında elektronik belge olarak dü… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark