İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Adalet Bakanlığı Genelgesi

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Genelgesi T.C. ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 86420598-296/2543 Tarih: 24/03/2020 Konu…

 

VUK 518 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) Koronavirüs Mücbir Sebep

VUK 518 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kan…

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 25/03/2020 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 24/12/…

 

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

COVID-19 Zarar Gören Esnaf Halk Bankası 2283 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Karar Sayısı: 2283 COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören e… 

 

KGK Kararı 75935942-050.01.04-[01/47] – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler

Konkordato Yapılacak Denetimler 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI… 

 

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

Yer Altı Maden İşletmeleri Maliyet Artışları 2282 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Karar Sayısı: 2282 Ekli “Yer Altı Maden İşletmelerinde… 

 

GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu

GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu Tevkifata ( Stopaj) tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik… 

 

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkan…

 

GİB Duyurusu – Koronavirüs Nedeniyle Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Koronavirüs Nedeniyle Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri E… 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/50 – Kamu Kurumunda Çalışılmaya Başlama Yaşlılık Aylığının Kesilmesi

Kamu Kurumunda Çalışılmaya Başlama Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/50 Karar Sayısı: 2019/96 Karar Ta…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark