2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2017-2018 Özel Okul Desteği 04 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30144 Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından: Bilindiği üzere, 8/2/2007..

 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

2017-2018 OSB Özel Mesleki ve Teknik Liseler 04 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30144 Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından: Bilindiğ…

 

Bilirkişilik Yönetmeliği

Bilirkişilik Yönetmeliği 03 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30143 Adalet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç M..

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı

KGK Rotasyon Süresi 02 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30142  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No…

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 01 Ağustos 2017 01 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30141 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 5 01 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30141 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Da…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi 4 01 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30141 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler B..

 

BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

KKDF Kesintisi BKK 2017/10640 29 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30138  Karar Sayısı : 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi..

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)

BOBİ FRS 56 29 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30138 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Amaç ve kapsam MADD..

 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 16/12/2010 tarihli v…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark