Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

Taşıma İşleri Organizatörlüğü 06 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30470 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

ÖTV IV Sayılı Liste Tebliği 2 05 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30469 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 20/8/2015 ta…

 

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

ÖTV III Sayılı Liste Tebliği 2 05 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30469 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 8/8/2015 ta…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 05 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30469 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5/2012 ta..

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

7143 Tebliğ 3 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ…

 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

7143 Sayılı Kanun Tebliği 3 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 –…

 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığ…

 

KHK 698 – 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK 698 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ka…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 – Yeniden Değerleme Oranı

2018/2 Yeniden Değerleme Oranı  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 Konusu        : Geçi…

 

Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı

Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Sayı : 96884937-421….

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark