VUK – 516 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)

Vergi Usul Genel Tebliği 516 24 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam…

 

18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu

E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri 18 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmes…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sıkça Sorulan Sorular

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sıkça Sorulan Sorular 1. SORU: Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosunda bir sigortalının birden fazla satırda bildir…

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette İlke ve Kurallar 21 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31015 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı R…

 

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları – 2

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları – 2 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları 2 Gider…

 

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesi

e-Defter Beratlarının Yükleme Dönemleri e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzer… 

 

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/1)

2020 Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 2…

 

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 İçişleri Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin…

 

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildir…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark