Aldagül Yeminli Mali Müşavirlik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2016 …

 

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Yediemin Depoları 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gaz…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 286…

 

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

Pazar Araştırması Pazara Giriş Desteği 2018/2 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 21/3/20…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11297

Yatırımlarda Devlet Yardımları 2018/11297 22 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30340  Karar Sayısı : 2018/11297 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımla…

 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yataklı Sağlık Tesisleri Acil Servis Hizmetleri 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 16/10/2009 tarihli ve…

 

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 20 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30338  Başbakanlıktan: Konu : 2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı GEN…

 

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Sanayi İşbirliği Projeleri 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan…

 

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemler TCMB 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker 17 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30335  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark